Privátní
finanční audit

Mít své osobní finance pod kontrolou je klíčem ke splnění finančních cílů. Privátní finanční audit vám ukáže správnou cestu a pomůže jednou provždy ovládnout vaše finance. Je třeba využít všechny zdroje, soukromé, ale i státní. V tom je náš audit výjimečný. Není na co čekat, sny nepočkají. Tak pojďme…

Jak to funguje
1
Maximalizujeme státní zabezpečení
2
Ušetříme na soukromém zabezpečení
3
Získané zdroje využijeme k naplnění vašich cílů

Kudy vede cesta?

1. Maximalizace státního zabezpečení

Kvůli nedostatkům a chybám v evidenci ČSSZ přichází občané až o 10 % důchodů, na které mají za své odvody nárok. Odstraněním těchto chyb vám pomůžeme jednotlivé důchody zvýšit. Získáte tak desetitisíce až statisíce korun navíc.

2. Optimalizace soukromého zabezpečení
a více zdrojů na realizaci cílů

Čím vyšší důchody od státu získáme, tím méně vás bude stát soukromé zabezpečení. Ať už se to týká zabezpečení penze nebo zabezpečení vašich příjmů. Finanční zdroje, které takto získáme navíc, pak můžete použít k rychlejšímu naplnění vašich cílů.

Jak funguje Privátní finanční audit?

Tři kroky k vašim cílům

1 Setkáme se a probereme Vaše privátní finance

Prodiskutujeme Vaše záměry a cíle, ke kterým budeme směřovat. Podíváme se, jaké máme k jejich splnění zdroje a možnosti. Nejen ty soukromé, ale i státní. Nakonec probereme, jakých nástrojů k dosažení svých cílů dnes využíváte.

2 Seznámíme Vás se zjištěními auditu

Na základě získaných vstupů zpracujeme Auditní zprávu, se kterou vás detailně seznámíme. Ukážeme Vám slabé a silné stránky současného řešení a upozorníme na skryté rezervy a rizika. Současně Vám představíme řešení, jak využít maximum možného.

3 Pomůžeme Vám s finální realizací

Co se závěry auditu uděláte je na Vás. My radíme, Vy rozhodujete. V zásadě máte tři možnosti. Nedělat nic a nechat věci dále plynout. Nebo se obrátit na člověka, který Vám radil doposud, ať dá věci do pořádku. A nebo vám s realizací pomůžeme osobně, včetně péče, aby vše dlouhodobě fungovalo jak má.

Chci privátní audit

Napište nám
a společně vykročíme

Formulář je chráněn službou reCAPTCHA od společnosti Google.