Zabezpečení
příjmů

Existují životní situace, které mohou způsobit výpadek či snížení vašich příjmů a zásadně tak ovlivnit vaši životní úroveň a finanční stabilitu. Proto navrhneme řešení, jak se na nepříjemnosti připravit a jak v takových situacích případně postupovat.

Zjistit víc

Největší hrozby snížení nebo úplné ztráty příjmu

V životě každého člověka mohou nastat situace, které mají vliv na naši schopnost vydělávat peníze. Jedná se především o úraz či nemoc. Ty mohou znamenat krátkodobý nebo dlouhodobý výpadek příjmů, který pak ohrozí nejen pokrytí běžných výdajů domácnosti, ale i splácení závazků a plnění cílů.

Dle výše finančního dopadu do rodinného rozpočtu můžeme jednotlivá rizika rozdělit na rizika klíčová a rizika vedlejší. Situace, které vám mohou přinést do života rodiny největší finanční problémy, jsou především invalidita a úmrtí hlavního zaopatřovatele rodiny. Právě tato rizika je důležité zabezpečit pomocí dostupných možností.

Jak si zabezpečit stabilní příjem za všech okolností

Nejdříve společně stanovíme potřebnou výši zabezpečení příjmu. To znamená výši částek, které by měly být jednorázově či pravidelně vypláceny v případě výpadku či úplné ztráty příjmu a pomohly tak pokrýt jednotlivé výdajové kapitoly vašeho rodinného rozpočtu. Existují tři klíčové výdajové oblasti, na které byste měli mít za všech okolností dostatek peněz.

Životní standard
Jde o pokrytí běžných výdajů domácnosti a splátky dluhů mimo výdajů na finanční produkty po dobu produktivního věku až do odchodu do penze.

Splátky úvěrů
Jde o zajištění jednorázového splacení všech dluhů.

Vaše cíle
Jde o zajištění finančních prostředků potřebných k dosažení cílů.

Státní zabezpečení příjmů

Část ztráty příjmu v případě úrazu či nemoci vám pomůže kompenzovat stát, a to příslušnou formou důchodů vyplácených z důchodového pojištění. V případě invalidity bude vyplácen tzv. invalidní důchod (1., 2. nebo 3 stupeň). V případě rizika úmrtí budou vypláceny tzv. pozůstalostní důchody (vdovský/vdovecký sirotčí). Naším cílem je maximalizovat výši těchtodůchodů od státu a snížit tak vaše výdaje na soukromé zabezpečení příjmu. Praxe ukazuje, že se jedná o statisíce korun, které můžete ušetřit a využít je v jiných oblastech, třeba pro rychlejší dosažení vašich cílů.

Soukromé zabezpečení příjmů

Na základě znalosti výše uvedených důchodů od státu (invalidní, vdovský, vdovecký, sirotčí), můžeme určit výši potřebného soukromého zabezpečení příjmu. To znamená částky, které budete potřebovat nad rámec státního zabezpečení k dorovnání potřebného životního standardu.

K tomu slouží komerční životní pojištění, kde vám pomůžeme přesně stanovit požadavky na výši pojistných částek pro případ invalidity a pro případ úmrtí, aby nedocházelo zbytečně k tzv. podpojištění nebo přepojištění.

Najděte inspiraci

Výkonnost portfolií Freedom za rok 2021 – Akciové ETF portfolio č.4

Přinášíme výsledky výkonnosti akciového ETF portfolia Freedom č.4. za rok 2021. Portfolio přineslo klientům jako celek velice slušnou výkonnost a výrazně překonalo celoroční inflaci.

Přečíst článek

Vysoká inflace rekordně rozevírá nůžky mezi předčasným a řádným starobním důchodem.

V prvním čtvrtletí roku 2022 bylo v České republice 2 364 429 starobních důchodců. Z toho se více než třetina rozhodla ukončit výdělečnou činnost dříve a pobírá předčasný starobní důchod. Základní charakteristikou předčasného starobního důchodu je jeho trvalé krácení. To znamená, že předčasný starobní důchod zůstane navždy nižší, než jaký by mohl být řádný starobní důchod přiznaný ke dni dosažení důchodového věku. Jaké jsou dopady trvalého krácení?

Přečíst článek

Sázka na jistotu přináší reálnou ztrátu.

Výsledky transformovaných penzijních fondů za rok 2021. Klienti penzijních společností, kteří si spoří v transformovaných penzijních fondech a sází tak na garantovanou jistotu nezáporného zhodnocení, reálně prodělávají až desítky procent, jak vyplývá z přehledu aktuálních výsledků zhodnocení transformovaných fondů za minulý rok, připraveného společností Freedom Financial Services. Klienti transformovaných fondů by měli určitě zvážit, zda se na penzi nezajistit i jinak.

Přečíst článek