Finanční
zabezpečení penze

Odchod do důchodu je jedním z důležitých milníků života. Jak kvalitně penzi prožijeme, záleží na tom, jak kvalitně se na ni připravíme. Naším cílem v této oblasti je zajistit vám dostatek financí, abyste si důchod užili podle vašich představ.

Zjistit víc

Státní zabezpečení penze

Prvním pravidelným příjmem pro většinu lidí v penzi bude starobní důchod. Praxe ukazuje, že kvůli chybám a nedostatkům v evidenci ČSSZ přicházíme zbytečně až o 10 % starobního důchodu, na který máme za své odvody nárok. Prvním krokem bude odstranění těchto chyb a maximalizace vašeho starobního důchodu od státu.

Zpracujeme vám proto Audit státního důchodového zabezpečení. Díky němu odhalíme všechny chyby v evidenci ČSSZ.Pomůžeme vám je odstranit a zvýšit tak starobní důchod. Celkový přínos činí desetitisíce až statisíce korun navíc po dobu pobírání penze.

Čím vyšší důchod od státu získáme, tím nižší částku si budete muset naspořit na soukromém zabezpečení.

Soukromé zabezpečení penze

Co nepokryje státní důchodové zabezpečení, to je potřeba pokrýt zabezpečením soukromým. To musí dorovnat chybějící částku do požadované měsíční částky, kterou budete chtít mít zajištěnu po celou dobu penze.

Aby mohla být tato soukromá renta vyplácena po celou dobu penze, je potřeba si do okamžiku odchodu na penzi vytvořit dostatečnou finanční rezervu. Z této finanční rezervy pak bude měsíčně vyplácena soukromá renta doplňující státní důchod do požadované výše.

Potřebná finanční rezerva na penzi

Jak si vytvořit dostatečnou finanční rezervu na penzi? Existuje celá řada možností využití různých finančních produktů a služeb. Konečný výběr nejvhodnější varianty vychází vždy z finančních možností (disponibilní prostředky), dnes využívaných finančních produktů a času, který zbývá do okamžiku odchodu do penze.

V rámci Privátního finančního auditu vám spočítáme, jakou rezervu si musíte ideálně vytvořit a navrhneme ideální cestu, jak se k ní dostat. S touto novou variantou porovnáme způsob, který byl pro dosažení používán doposud. Obě varianty přehledně srovnáme a vyčíslíme, jak se dařilo daný cíl plnit v minulosti a jak by to mohlo vypadat v budoucnosti, díky navrženému řešení.

Najděte inspiraci

Výkonnost portfolií Freedom za rok 2021 – Akciové ETF portfolio č.4

Přinášíme výsledky výkonnosti akciového ETF portfolia Freedom č.4. za rok 2021. Portfolio přineslo klientům jako celek velice slušnou výkonnost a výrazně překonalo celoroční inflaci.

Přečíst článek

Vysoká inflace rekordně rozevírá nůžky mezi předčasným a řádným starobním důchodem.

V prvním čtvrtletí roku 2022 bylo v České republice 2 364 429 starobních důchodců. Z toho se více než třetina rozhodla ukončit výdělečnou činnost dříve a pobírá předčasný starobní důchod. Základní charakteristikou předčasného starobního důchodu je jeho trvalé krácení. To znamená, že předčasný starobní důchod zůstane navždy nižší, než jaký by mohl být řádný starobní důchod přiznaný ke dni dosažení důchodového věku. Jaké jsou dopady trvalého krácení?

Přečíst článek

Sázka na jistotu přináší reálnou ztrátu.

Výsledky transformovaných penzijních fondů za rok 2021. Klienti penzijních společností, kteří si spoří v transformovaných penzijních fondech a sází tak na garantovanou jistotu nezáporného zhodnocení, reálně prodělávají až desítky procent, jak vyplývá z přehledu aktuálních výsledků zhodnocení transformovaných fondů za minulý rok, připraveného společností Freedom Financial Services. Klienti transformovaných fondů by měli určitě zvážit, zda se na penzi nezajistit i jinak.

Přečíst článek