Finanční
zabezpečení cílů

Ke splnění vašich cílů vede několik cest. My hledáme takové, abyste svých cílů dosáhli co nejefektivněji. Výsledkem je návrh strategie, jak využívat vlastní zdroje, rezervy a případně i cizí zdroje, resp. úvěry, co nejbezpečněji.

Zjistit víc

Doporučená finanční rezerva

Každý dobrý plán musí mít zadní vrátka. V případě správy privátních financí se jedná o likvidní finanční rezervu. Měla by býtt kdykoliv a rychle k dispozici na zabezpečení běžného životního standardu (výdaje domácnosti) a pravidelných závazků (splátky privátních úvěrů). Pomůžeme vám určit její správnou výši a poradíme vám s její alokací.

Využití zdrojů vlastní / cizí k dosažení cílů

Jsou cíle, k jejichž dosažení je výhodnější použít raději vlastní prostředky, a jsou cíle, kde je výhodnější využít cizích zdrojů. Na základě celkové finanční situace a dostupných finančních možností navrhneme optimální řešení využití zdrojů pro každý cíl. A pokud se nám navíc podaří zvýšit úroveň státního zabezpečení, můžeme ušetřené zdroje použít k rychlejšímu splnění vašich cílů.

Jak lze dosáhnout stanovených cílů

Vybereme cestu k cíli, která vám bude nejvíce vyhovovat. A to s ohledem na váš vztah k riziku, tzv. investiční profil, a čas, který máme k dispozici. Jednoduše řečeno, navrhneme ideální strategickou alokaci. S touto novouvariantou porovnáme způsob, který byl pro dosažení používán doposud. Obě varianty přehledně srovnáme a vyčíslíme, jak se dařilo daný cíl plnit v minulosti a jak by to mohlo vypadat v budoucnosti, díky navrženému řešení.

Najděte inspiraci

Výkonnost portfolií Freedom za rok 2021 – Akciové ETF portfolio č.4

Přinášíme výsledky výkonnosti akciového ETF portfolia Freedom č.4. za rok 2021. Portfolio přineslo klientům jako celek velice slušnou výkonnost a výrazně překonalo celoroční inflaci.

Přečíst článek

Vysoká inflace rekordně rozevírá nůžky mezi předčasným a řádným starobním důchodem.

V prvním čtvrtletí roku 2022 bylo v České republice 2 364 429 starobních důchodců. Z toho se více než třetina rozhodla ukončit výdělečnou činnost dříve a pobírá předčasný starobní důchod. Základní charakteristikou předčasného starobního důchodu je jeho trvalé krácení. To znamená, že předčasný starobní důchod zůstane navždy nižší, než jaký by mohl být řádný starobní důchod přiznaný ke dni dosažení důchodového věku. Jaké jsou dopady trvalého krácení?

Přečíst článek

Sázka na jistotu přináší reálnou ztrátu.

Výsledky transformovaných penzijních fondů za rok 2021. Klienti penzijních společností, kteří si spoří v transformovaných penzijních fondech a sází tak na garantovanou jistotu nezáporného zhodnocení, reálně prodělávají až desítky procent, jak vyplývá z přehledu aktuálních výsledků zhodnocení transformovaných fondů za minulý rok, připraveného společností Freedom Financial Services. Klienti transformovaných fondů by měli určitě zvážit, zda se na penzi nezajistit i jinak.

Přečíst článek