Finanční
zabezpečení cílů

Ke splnění vašich cílů vede několik cest. My hledáme takové, abyste svých cílů dosáhli co nejefektivněji. Výsledkem je návrh strategie, jak využívat vlastní zdroje, rezervy a případně i cizí zdroje, resp. úvěry, co nejbezpečněji.

Zjistit víc

Doporučená finanční rezerva

Každý dobrý plán musí mít zadní vrátka. V případě správy privátních financí se jedná o likvidní finanční rezervu. Měla by býtt kdykoliv a rychle k dispozici na zabezpečení běžného životního standardu (výdaje domácnosti) a pravidelných závazků (splátky privátních úvěrů). Pomůžeme vám určit její správnou výši a poradíme vám s její alokací.

Využití zdrojů vlastní / cizí k dosažení cílů

Jsou cíle, k jejichž dosažení je výhodnější použít raději vlastní prostředky, a jsou cíle, kde je výhodnější využít cizích zdrojů. Na základě celkové finanční situace a dostupných finančních možností navrhneme optimální řešení využití zdrojů pro každý cíl. A pokud se nám navíc podaří zvýšit úroveň státního zabezpečení, můžeme ušetřené zdroje použít k rychlejšímu splnění vašich cílů.

Jak lze dosáhnout stanovených cílů

Vybereme cestu k cíli, která vám bude nejvíce vyhovovat. A to s ohledem na váš vztah k riziku, tzv. investiční profil, a čas, který máme k dispozici. Jednoduše řečeno, navrhneme ideální strategickou alokaci. S touto novouvariantou porovnáme způsob, který byl pro dosažení používán doposud. Obě varianty přehledně srovnáme a vyčíslíme, jak se dařilo daný cíl plnit v minulosti a jak by to mohlo vypadat v budoucnosti, díky navrženému řešení.