Blog – Výsledky transformovaných penzijních fondů za rok 2023.

Výsledky transformovaných penzijních fondů za rok 2023.

Penze | 26. 2. 2024 | Ing. Robert Novoměstský MBA., EFA
Transformované fondy si loni nevedly špatně. Reálné zhodnocení je však dlouhodobě záporné. Průměrná výkonnost transformovaných fondů v roce 2023 dosáhla 2,31 %. Nejvýkonnější fond klientům připsal bezmála 8 %. Přesto loni nastal velký odliv účastníků. Průměrné zhodnocení v transformovaných fondech od roku 2013 dosáhlo skoro 14 %. Reálně by se však pomyslná jednorázová investice za tuto dobu znehodnotila téměř o čtvrtinu. Vyplývá to z analýzy Freedom Financial Services.

Asociace penzijních společností ČR nedávno publikovala kompletní výsledky třetího pilíře k 31. prosinci roku 2023. U všech penzijních společností spořilo či investovalo celkem 4,2 milionu účastníků. Spravovaný majetek byl přes 595 miliard Kč, což je o 11 miliard Kč více než v roce 2022.

Účastnické fondy (neboli doplňkové penzijní spoření) využívalo 1,8 milionu lidí, přičemž tito měli ke konci roku investováno cca 166 miliard Kč. Transformované fondy („TF“), tj. starý typ produktu neboli penzijní připojištění („PP“), spravují prostředky ve výši asi 429 miliard Kč pro celkem 2,4 milionu účastníků.

V součtu to znamená, že se počet účastníků snížil o 165 tisíc oproti roku 2022. Z transformovaných fondů odešlo přibližně 338 tisíc účastníků, v účastnických fondech přibylo pouze necelých 173 tisíc. Odliv lze vysvětlit legislativními změnami třetího pilíře a dalšími politickými kroky, které zvýšily nejistotu na trhu.

Jak dopadly transformované penzijní fondy v roce 2023

Jak ukazuje analýza Freedom Financial Services, průměrná výkonnost transformovaných fondů penzijního připojištění byla v loňském roce 2,31 %. Tyto fondy musí vykazovat nezáporné zhodnocení, je to jejich zákonná povinnost. Dále mají jasně definováno, jaká aktiva mohou být v jejich portfoliích. Jedná se o konzervativní řešení, které je na pomezí peněžních a dluhopisových nástrojů. Přesto lze říct, že výsledky za rok 2023 jsou zajímavé. Rozdíly mezi jednotlivými zástupci jsou relativně velké. 

V porovnání s dynamickými účastnickými fondy dosáhly konzervativní fondy za posledních několik málo roků velmi dobrých výsledků. Nejvýkonnějším transformovaným fondem roku je Conseq, když dodal výnos 7,91 % v loňském roce. Na druhém místě je rozdílem třídy fond Generali s 2,99 % ročního zisku. Na opačném konci spektra osmi fondů je NN s 0,28 %.

Od roku 2013 dosáhly tyto fondy celkového zhodnocení prostředků účastníků průměrně ve výši 13,95 %. Reálné zhodnocení, tj. po započtení inflace, je ale za posledních 11 roků v průměru záporných 24,34 %. Došlo tak ke znehodnocení prostředků téměř o jednu čtvrtinu,“ upozorňuje Robert Novoměstský, který doplňuje, že tento modelový výpočet předpokládá jednorázovou hypotetickou investici provedenou v roce 2013.

Za poslední dva roky došlo u některých fondů k velmi zajímavým výnosům, pokud bychom je porovnali například s dynamickými účastnickými fondy. V delší perspektivě jsou ovšem tyto ultra-konzervativní strategie ztrátové

Tabulka: Analýza transformovaných fondů

Poznámka 1: Analýza vychází z dat zveřejněných na webu apscr.cz k 23.2.2024. Jedná se o předběžné výsledky.