Honza a Jana (45 let)

majitelé společnosti, tři děti
Cíl: audit stávajících smluv a návrh doporučení a změn

Nejdříve jsme Honzovi zpracovali Audit státního důchodové zabezpečení a poté i celkový Privátní finanční audit. Odstranění chyb v evidenci ČSSZ a dalších nedostatků přineslo manželům zvýšení jejich důchodů. Navíc se na základě analýzy dozvěděli, že v minulosti udělali ve svém pracovním životě chyby, které již nepůjde napravit a tím se připravili zbytečně o peníze. Honzovi a Janě jsme přinesli 5 milionů korun navíc.

Přečtěte si více

Celý příběh

Honza se na nás obrátil na základě doporučení od svého dobrého kamaráda. Chtěl od nás zpracovat Privátní finanční audit včetně následných doporučení a změn – prostě udělat si pořádek ve svých financích.

S čím se na nás Honza obrátil?

Honza chtěl kompletně zkontrolovat všechny finanční smlouvy, které platil, provést audit využívaných řešení a navrhnout řešení efektivnější, pokud budou k dispozici.

Audit státního důchodového zabezpečení

Nejprve jsme se zaměřili na kontrolu státního důchodového zabezpečení a maximalizaci výše státních důchodů. Požádali jsme ČSSZ o IOLDP (Informativní osobní list důchodového pojištění), vyplnili náš interní dotazník k doplnění IOLDP a zpracovali základní Audit státního důchodového zabezpečení. 

Z něj jsme zjistili, že v evidenci ČSSZ je několik chyb, kvůli kterým by Jana přišla zbytečně o část starobního důchodu. Po jejich odstranění se její důchod zvýší z původních 5631 Kč o 1963 Kč na celkových 7720 Kč. Díky tomu jsme Janě přinesli za 20 let pobírání penze více jak 471 000 Kč a to bez valorizací.

Podobné to bylo s Honzou. Díky odstraněním chyb v evidenci se nám podařilo zvýšit Honzův důchod z 14 235 Kč na 16 638 Kč. Tím jsme mu přinesli přes 500 000 Kč navíc při pobírání penze.

Privátní finanční audit

Díky auditu státního důchodového zabezpečení jsme věděli, s čím mohou Jana i Honza přesně počítat od státu. Tato data jsme využili ke zpracování Privátního finančního auditu. Cílem privátního auditu bylo najít ideální cestu, jak se dostat ke stanoveným cílům, a také odhalit všechny nevyužité rezervy a potenciální rizika, která by mohla realizaci ohrozit.

Během setkání jsme si definovali cíle a primárně jsme se zaměřili na audit již využívaných smluv a produktů, kterých bylo velké množství, což si manželé uvědomili až při sepisování privátního auditu. Uvědomili si také, že vůbec netuší, jaké jsou jejich měsíční výdaje. Když se nad svými výdaji zamysleli, byli překvapeni, kolik peněz měsíčně utratí a za co. 

Po týdnu od dodání všech podkladů jsme manželům představili závěrečnou zprávu jejich Privátního finančního auditu. V každé z auditovaných oblastí jsme odhalili celou řadu příležitostí na zlepšení a úsporu.

 

 

Cílem manželů bylo mít takový kapitál, ze kterého by mohli čerpat pravidelnou rentu ve výši 10 000 Kč měsíčně. Doposud investovali a spořili prostřednictvím několika často velmi nahodile uzavřených produktů. Vyznačovaly se vysokou nákladovostí a absencí nástrojů, které by dlouhodobě dokázaly překonávat inflaci. Zajímavé bylo to, že pokud by v nastaveném řešení pokračovali, tak by se jim podařilo vytvořit pro oba požadovanou rentu.

Navrhli jsme jim upravit rozložení jejich finančních prostředků a využít nízkonákladových nástrojů. Díky tomu vytvoří manželé o 6 milionů Kč více kapitálu na jejich rentu. Takže mohou jít do penze dřív, neboť každý z nich bude mít rentu ve výši 20 000 Kč měsíčně.

Díky našemu zásahu budou mít manželé za 20 let pobírání renty téměř o 5 milionů korun více. 

 

 

 

V rámci privátního finančního auditu jsme zjistili, že rizika ztráty nebo snížení příjmů neměli manželé prakticky vůbec ošetřeny, ač využívali asi 14 životních pojistek. Reálně tak hrozilo, že v případě invalidity nebo úmrtí jednoho z nich, rodina nebude mít dostatek peněz na realizaci stanovených cílů a zajištění běžného chodu domácnosti včetně 3 dětí. A to i přes navýšení invalidních a pozůstalostních důchodů díky auditu státního zabezpečení.

Nově jsme navrhli řešit manželům nejdůležitější rizika. Mezi ty patří úmrtí a invalidita, což doposud vůbec neřešili. 

Díky nově navrženému řešení by například v případě přiznání invalidity dostali ze strany pojišťovny částky ve výši 4 a 2 miliony Kč. Což by vyřešilo zabezpečení životní úrovně jejich rodiny i v těchto těžkých chvílích.

 

 

 

Manželé vlastní několik nemovitostí. Provedli jsme audit u stávajících pojistných smluv. Některé byly v pořádku a u některých audit zjistil takzvanou podpojištěnost. To znamená, že v případě nějakého neštěstí by pojišťovna vyplatila méně peněz, než by byla skutečná výše škody. Také jsme zjistili absenci některých rizik jako je například odpovědnost z vlastnictví. U některých pojistných smluv byla pouze základní rizika.

Klientům jsme navrhli takové řešení, které zabezpečuje nemovitosti v nejvyšším možném rozsahu dané pojišťovny. Doplnili jsme odpovědnosti z vlastnictví majetku. Desetinásobně zvýšili odpovědnost z běžného občanského života. Díky slevám, které jsme s pojišťovnami domluvili jsme ušetřili klientovi (jméno) 5000 Kč ročně na pojistném.

Shrnutí přínosů auditů

Sečteno a podtrženo, čas věnovaný oběma auditům se manželům bohatě vyplatil. Pojďme si to krátce shrnout:

1 milion Kč více

za 20 let pobírání starobní penze od státu díky zvýšení starobního důchodu. Další přínosy ve zvýšení invalidních a sirotčích důchodů.

5 milionů Kč navíc

díky realokaci stávajícího investičního portfolia pro vytvoření kapitálu na výplatu soukromého renty ve výši 40 000 Kč měsíčně.

6 milionů Kč navíc

plnění v případě přiznání invalidity 3. stupně z jakýchkoliv příčin, což v současnosti vůbec neřešili.

5 000 Kč roční úspory

na pojištění nemovitostí, díky zajíštění slevy u pojišťovny a současně zajištění nově některých rizik, které doposud neřešili.