Jana (36 let)

lékařka, matka dvou dětí
Cíl: pomoci vyřídit úvěr na koupi ordinace + kontrola stávajících smluv

Paní Jana chtěla pomoci s vyřízením úvěru na koupi ordinace a s kontrolou stávajících finančních smluv. Zpracovali jsme audit penze a Privátní finanční audit. Kromě toho, že jsme paní Janě pomohli s úvěrem, tak jsme ji přinesli vyšší důchod a začali jsme efektivněji vytvářet soukromou rentu. Celkově jsme pro Janu dosáhli více jak 1,45 mil. Kč

Přečtěte si více

Celý příběh

Paní Janě nás doporučil její známý, a tak se na nás obrátila e-mailem. Spojili jsme se s ní přes videohovor a vysvětlili jsme si, jak budeme postupovat. Nejdříve jsme zpracovali Audit státního důchodového zabezpečení a následně Privátní finanční audit.

S čím se na nás paní Jana obrátila?

Kromě vyřízení úvěru na koupi ordinace, chtěla paní Jana udělat pořádek ve financích a zkontrolovat aktuální nastavení svých smluv.

Audit státního důchodového zabezpečení

V prvé řadě, jsme se podívali na maximalizaci výše státního důchodového zabezpečení. Požádali jsme ČSSZ o IOLDP (Informativní osobní list důchodového pojištění), vyplnili náš interní dotazník k doplnění IOLDP a zpracovali základní Audit státního důchodového zabezpečení.

Zjistili jsme, že v evidenci ČSSZ je několik chyb, kvůli kterým by paní Jana přišla zbytečně o část starobního důchodu. Po jejich odstranění a přepočtu důchodů se původní důchod 14 231 Kč zvýšil o 1 172 Kč na celkových 15 403 Kč měsíčně. Podobně pozitivně se to projevilo na zvýšení invalidních důchodů a důchodů pozůstalostních, tzn. vdovských a sirotčích. U Invalidního důchodu bylo navýšení díky odstranění chyb v evidenci ještě vyšší a to o 2 429 Kč měsíčně navíc.

Dosáhli jsme tak přínosu, který za předpokladu 20 let pobírání starobního důchodu přinese 280 tisíc Kč navíc a to do toho nepočítáme všechny budoucí vyšší valorizace z vyššího základu.

V případě přiznání 3. stupně invalidity se jedná o částku zhruba 1 mil. Kč navíc bez dalších valorizací.

Privátní finanční audit

Díky auditu státního důchodového zabezpečení jsme se dozvěděli, s čím může Jana přesně počítat od státu. Tato data jsme využili v rámci zpracování Privátního finančního auditu. Cílem auditu bylo nejen najít ideální cestu, jak se dostat ke stanoveným cílům, ale také odhalit všechny nevyužité rezervy a potenciální rizika, která by mohla realizaci ohrozit. 

Během dvouhodinového videohovoru jsme dali dohromady všechny příjmy a výdaje, aktiva i pasiva, s cílem splnit ty nejdůležitější cíle paní Jany v jejím životě. Současně nám paní Jana poslala naskenovány všechny svoje smlouvy finančních produktů, které aktuálně využívá a platí, abychom je také zanalyzovali a zjistili, zda i tady neexistují nějaké rezervy nebo naopak hrozby.

Po několika dnech jsme paní Janě představili závěrečnou zprávu jejího privátního finančního auditu. V každé z auditovaných oblastí jsme odhalili celou řadu příležitostí na zlepšení a úsporu.

 

 

Janin cíl bylo vytvořit takový kapitál, který by jí zajišťoval pravidelnou měsíční rentu v penzi ve výši 30 tis. Kč. Doposud tuto oblast téměř neřešila. Měla v současné době pouze doplňkové penzijní spoření, na které ji přispíval zaměstnavatel. Pokud by ve stávajícím řešení pokračovala, tak by z požadované renty vytvořila pouze 500 Kč měsíčně.

Doporučili jsme změnu strategické alokace a jenom touto změnou si paní Jana vytvoří další kapitál ve výši cca 500 tis.Kč což pro ni bude činit 500 Kč měsíčně navíc. Podotýkáme, že se stejnými platbami.

Vysvětlili jsme jí také, jaké prostředky musí začít investovat, aby si požadovaný kapitál na rentu vytvořila. Vzhledem k aktuální rekonstrukci domu a koupi ordinace jsme se dohodli, že to necháme cca 2 roky sednout, a potom bychom začali tento kapitál společně budovat.  

 

 

Požadavek Jany bylo vyřídit podnikatelský úvěr na koupi ordinace. V současné době pracovala jako primářka oddělení v nemocnici a chtěla se osamostatnit. S tímto jsme jí pomohli. Zanalyzovali jsme možnosti trhu a našli pro ni takové řešení, které ji finančně neomezovalo, bylo pro ni realizovatelné a získala 100 % prostředků na nákup ordinace.

Z našeho rozhovoru vyplynulo, že paní Jana bude chtít kompletně rekonstruovat dům, který zdědila po rodičích. Rekonstrukci v hodnotě 7 mil. Kč plánovala, hned jak koupí ordinaci.

Jana chtěla začít realizovat kroky, díky kterým by se jí nepodařilo získat hypotéku v této výši, a celou rekonstrukci by musela odložit asi o dva roky.  

Mezitím by sazby na hypotékách vzrostly o cca 2 %.

Nám se podařilo dát dohromady řešení, kterým jsme paní Janě pomohli získat hypotéku na 7 350 000 Kč ještě před růstem sazeb a s fixací na 7 let. Což jenom během první fixace činí úsporu cca 680 tis. Kč. 

 

 

V rámci privátního finančního auditu jsme zjistili, že paní Jana nemá vůbec ošetřena rizika v případě ztráty nebo snížení příjmu Reálně tak hrozilo, že v případě invalidity nebo úmrtí, nebude mít (i přes navýšení invalidních a pozůstalostních důchodů díky auditu státního zabezpečení), dostatek peněz na realizaci stanovených cílů, zajištění běžného chodu domácnosti, a hlavně splacení úvěrů.

Zajistili jsme, že pokud by paní Jana zemřela, nebo se stala invalidní I., II., nebo III. stupně, veškeré závazky v hodnotě téměř 10 mil Kč by se doplatily. Což bylo o 10 milionů vyšší zajištění, než měla doposud.

 

 

Díky dědictví nemovitosti, bylo potřeba tuto nemovitost dostatečně zajistit, což se podařilo a pro Janu byla získána nadstandardní sleva 50 %, což pro ni znamenalo další úsporu cca 8000 Kč ročně.

V rámci privátního auditu jsme se také podívali na stávající pojištění auta, našli jsme po paní Janu o 2000 Kč ročně levnější povinné a havarijní pojištění s vyšším plněním a nižší spoluúčastí, než měla doposud.

 

Shrnutí přínosů auditů

Sečteno a podtrženo. Zpracování a čas věnovaný oběma auditům se Janě bohatě vyplatil. Pojďme si to krátce shrnout.

koupě ordinace

resp. firmy - zajištěno, vyřízeno

680 tis. Kč

úspora na úrocích v rámci hypotéky za první fixaci

280 tis. Kč

více za 20 let pobírání starobní penze od státu díky navýšení starobního důchodu o 1172 Kčměsíčně

990 tis. Kč

navíc v případě přiznání 3. stupně invalidity + další zvýšení sirotčích důchodů

500 tis. Kč  

navíc do renty díky realokaci stávajícího doplňkového penzijního spoření

10 mil Kč

navíc plnění v případě přiznání invalidity 1., 2. a  3. stupně z jakýchkoliv příčin a rizika úmrtí a tím zajištění veškerých závazků Jany

8000 Kč

ročně úspora na pojištění nemovitosti

2000 Kč

ročně úspora na pojištění auta - s vyššími limity a nižší spoluúčastí