Blog – Měsíční aktuality z finančních trhů 12/2023

Měsíční aktuality z finančních trhů 12/2023

Investice | 5. 1. 2024 | Ing. Robert Novoměstský MBA., EFA
V prosinci loňského roku pokračovaly akcie i dluhopisy v růstech. Od začátku roku připsaly sledované akciové fondy dvouciferné hodnoty, zhodnocení dluhopisů bylo také znatelné. Za těmito pohyby stálo očekávání poklesu úrokových sazeb po celém vyspělém světě. Inflace klesá, centrální banky odstartovaly uvolňování přísné měnové politiky.

Akciové trhy zažily v minulém měsíci další výrazné růsty. Vyspělé trhy (po přepočtu cen do české koruny) posílily o 5,7 %. Americké a evropské akcie zaznamenaly výkonnost 5,3 %, resp. 5,6 %. Od začátku roku jsou všechny sledované regiony v zisku více jak 10 %. Za posledních 5 let jsou ovšem rozdíly ve výkonnosti jasně patrné – akcie USA dodaly českému investorovi více jak 100 %, ovšem rozvíjející se trhy „pouhých“ 23,6 %.

V prosinci rostly také ceny dluhopisů. České státní krátkodobé bondy vydělaly sice jen 0,9 %, ovšem českým benchmarkovým vládním dluhopisům se povedlo dodat 3,3 %. Od začátku roku dosáhly 10,7 %. Americké korporátní a globální high – yield dluhopisy přinesly za posledních 12 měsíců 8,4 %, resp. 11,5 %. Od horizontu 5ti let dále je zřejmé, že mix českých státních dluhopisů doposud neodmazal dřívější ztráty.

Zlato, stříbro a ropa zaznamenaly v listopadu smíšené výsledky. V prosinci tomu bylo podobně, nicméně role se částečně proměnily. Zatímco u stříbra byla nyní ztráta 6,1 %, tak zlato vydělalo téměř 2,0 %. Ropa mírně ztratila. Od začátku roku jsou zisky jak u zlata nad 10 %, ovšem stříbro mírně ztratilo, stejně jako ropa. Na horizontu 5ti let jsou ovšem zisky u všech sledovaných komodit znatelné.

Česká koruna vůči euru od začátku roku oslabila o 2,5 %. Z dlouhodobého pohledu 10ti let je naopak zřejmé posílení o téměř 10 %. Chování koruny vůči dolaru bylo v tomto ohledu zcela opačné, na 10ti letech došlo k oslabení o více jak 12 %.

Ceny v ČR v listopadu meziročně vzrostly o 7,3 %. Za uplynulých 10 let snížil růst cenové hladiny kupní hodnotu peněz téměř o 50 %. Úroková sazba REPO je na 7,0 %. Inflace již několik měsíců klesá, zvýšené úrokové sazby přinesly efekt. Očekávané snižování sazeb již v prosinci započalo.

Průměrná cena bytu byla v posledním měsíci loňského roku 4,48 mil. Kč, přičemž průměr za posledních 10 let je 3,17 mil. Kč. Index GOFI 85 dosáhl úrovně 6,46 %, průměr za posledních 5 let je přitom 4,31 %. Index dostupnosti bydlení je ve výši 64,2 %, průměr za posledních 5 let je pak 54,1 %. Index návratnosti bydlení vykázal k 31.12.2023 hodnotu 7,21 a průměr posledních 5 let je 7,61. K všeobecnému poklesu cen nemovitostí schází fundamentální důvody; jakou podobu bude mít snižování sazeb a jaký dopad to bude mít na trh nemovitostí se lze nyní jen dohadovat.